top of page

יחסי ציבור לעסקים

מומחים בתחומם

יוני צ'ונה

מנכ"ל מרכז מצמיחים

מומחיות: התמודדות עם אלימות בבתי ספר, יועץ מקצועי, מרצה מבוקש, תכנון מדיניות להפחתת אלימות.

יחסי ציבור לעמותה למניעת אלימות

הכל דיבורים | רשת ב'

ראיון עם יוני צ'ונה מנכ"ל מצמיחים

משפחה גרעינית | גלי צה"ל

ראיון עם יוני צ'ונה מנכ"ל מצמיחים

סדר יום | רשת ב'

ראיון עם יוני צ'ונה מנכ"ל מצמיחים

הכל דיבורים | רשת ב'

ראיון עם יוני צ'ונה מנכ"ל מצמיחים

רדיו מהות החיים

ראיון עם יוני צ'ונה מנכ"ל מצמיחים

רדיו ירושלים

ראיון עם יוני צ'ונה מנכ"למצמיחים

תיק עבודות יחסי ציבור באינטרנט

פודקאסט | רדיו בינתחומי

"מי כאן הבריון ?" קישור

תיק עבודות יחסי ציבור באינטרנט

מדור הורים | YNET

יוני צ'ונה, מנכ"ל מצמיחים קישור

תיק עבודות יחסי ציבור באינטרנט

עיתון הסתדרות המורים

חדשות החינוך | עיתון מקצועי

תיק עבודות יחסי ציבור באינטרנט

מדור משפחה | Saloona

על מרכז מצמיחים קישור

יחסי ציבור לבעלי עסקים

להראות שאתם מובילים!

bottom of page